Razpisi

Rezultati razpisa za sofinanciranje udeležbe na posvetovanju »3. slovensko posvetovanje mikroskopistov«.

Komisija za izbor štipendistov je dodelila štipendije petim raziskovalcem, članom SDM, ki se bodo s svojimi znanstvenimi prispevki predstavili na 3. posvetovanju mikroskopistov v Piranu. Izbrani štipendisti so:

 1. Oana Condurache, Odsek za elektronsko keramiko, IJS

 2. Mayya Sudukova

 3. Eva Kranjc, Oddelek za biologijo, BF-UL

 4. Ivana Gantar, Oddelek za biologijo, BF-UL

 5. Lina Vozny, Oddelek za biologijo, BF-UL

Izbranim štipendistom čestitamo in jim želimo srečno pot na posvetovanje ter nadaljnjih uspehov na znanstvenem področju.


Razpis za sofinanciranje udeležbe na posvetovanju, »3. Slovensko posvetovanje mikroskopistov«.

Konferenca bo potekala v Ankaranu, v hotelu Convent, 16. in 17. maja 2019 Slovensko društvo za mikroskopijo razpisuje finančno pomoč, ki krije kotizacijo na posvetovanju, »3. Slovensko posvetovanje mikroskopistov« ter prenočišče Vile (3*). Konferenca bo potekala v Ankaranu,v hotelu Convent, 16. in 17. maja 2019.

Prednost za pridobitev štipendije imajo aktivni člani SDM, ki so v procesu doktorskega študija oziroma so zaključili doktorski študij v letu 2018 ali 2019. Predpogoj za pridobitev štipendije je sprejet prispevek na konferenci.

Vloga za štipendijo mora vsebovati:

 • podatke o prosilcu (ime, priimek, institucija, elektronski naslov, kratek CV in naslov prispevka)  
 • priložen povzetek prispevka

Vlogo s prilogami oddajte do nedelje 21.4.2019 na naslov: Kristina Žagar Soderžnik (tajnik SDM), Institut »Jozef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ali na kristina.zagar@ijs.si.

Čas objave rezultatov razpisa za pridobitev štipendije je vezan na objavo rezultatov sprejetih povzetkov s strani organizatorjev posvetovanja (https://eventgrids.com/events/2019_sdm/).

Razpisana so tri mesta.


Rezultati razpisa za sofinanciranje udeležbe na posvetovanju »2. slovensko posvetovanje mikroskopistov«.

Komisija za izbor štipendistov je dodelila štipendije petim raziskovalcem, članom SDM, ki se bodo s svojimi znanstvenimi prispevki predstavili na 2. posvetovanju mikroskopistov v Piranu. Izbrani štipendisti so:

 1. Anže Abram, Odsek za nanostrukturne materiale, IJS

 2. Boris Okorn, Institut Ruđer Bošković

 3. Marion van Midden, Odsek za fiziko trdne snovi, IJS

 4. Patrik Prša, Oddelek za biologijo, BF-UL

 5. Polona Glažar, Inštitutu za biologijo celice, MF-UL

Izbranim štipendistom čestitamo in jim želimo srečno pot na posvetovanje ter nadaljnjih uspehov na znanstvenem področju.


Razpis za sofinanciranje udeležbe na posvetovanju, »2. slovensko posvetovanje mikroskopistov«. Konferenca bo potekala v Piranu, na Morski biološki postaji, 11. in 12. maja 2017.

Slovensko društvo za mikroskopijo razpisuje štipendije za sofinanciranje udeležbe na posvetovanju, »2. slovensko posvetovanje mikroskopistov«. Konferenca bo potekala v Piranu, na Morski biološki postaji, 11. in 12. maja 2017.

Prednost za pridobitev štipendije imajo člani SDM, ki so v procesu doktorskega študija oziroma so zaključili doktorski študij v letu 2016. Predpogoj za pridobitev štipendije je sprejet prispevek na konferenci.

Vloga za štipendijo mora vsebovati:
- podatke o prosilcu (ime, priimek, institucija, elektronski naslov, kratek CV in naslov prispevka)
- priložen povzetek prispevka

Vlogo s prilogami oddajte do 31.3.2017 na naslov: Kristina Žagar (tajnik SDM), Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ali na kristina.zagar@ijs.si

Čas objave rezultatov razpisa za pridobitev štipendije je vezan na objavo rezultatov sprejetih povzetkov s strani organizatorjev posvetovanja (http://eventgrids.com/events/2017_sdm/).

Štipendija bo krila stroške kotizacije in nočitev.


28. avgust - 2. september 2016: Obisk konference EMC 2016 v Lyonu, kjer so naši štipendisti predstavili svoje posterje

Rezultati razpisa za štipendije za sofinanciranje udeležbe na konferenci EMC 2016.

Komisija za izbor štipendistov je na sedmi redni seji IO SDM dodelila štipendije trem mladim raziskovalcem, članom SDM, ki se bodo s svojimi znanstvenimi prispevki predstavili na konferemci EMC 2016. Skupni znesek finančne pomoči znaša 1000 EUR in bo razdeljen med dobitnike. Izbrani štipendisti so:

 1. Bojan Ambrožič, Odsek za nanostrukturne materiale, IJS

 2. Urban Bogataj, Oddelek za biologijo, BF-UL

 3. Urška Dragin Jerman, Inštitut za biologijo celice, MF-UL

Poudariti velja, da je razpis za štipendije finančno podprlo podjetje FEI, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Izbranim štipendistkam v imenu društva čestitamo in jim želimo srečno pot na konferenco ter nadaljnjih uspehov na znanstvenem področju.


Razpis za štipendijo za sofinanciranje udeležbe na konferenci EMC 2016, ki bo potekala v Lyonu (Francija) v času od 28.2. do 2.9.2016

Slovensko društvo za mikroskopijo razpisuje štipendije za sofinanciranje udeležbe na konferenci, »The 16th European Microscopy Congress (EMC 2016)«. Konferenca bo potekala v Lyonu (Francija) v času od 28.8 do 02. 09. 2016. Prednost za pridobitev štipendije imajo člani SDM, ki so v procesu doktorskega študija oziroma so zaključili doktorski študij v letu 2015. Višina individualne štipendije znaša 250 EUR. Število štipendij je omejeno. Predpogoj za pridobitev štipendije je sprejet prispevek na konferenci.

Vloga za štipendijo mora vsebovati:

 • podatke o prosilcu (ime, priimek, institucija, elektronski naslov, kratek CV in naslov prispevka)
 • priložen povzetek prispevka.

Vlogo s prilogami oddajte do 31.3.2016 (podaljšano) na naslov: Maja Koblar (blagajnik SDM), Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana ali maja.koblar@ijs.si.

Čas objave rezultatov razpisa za pridobitev štipendije je vezan na objavo rezultatov sprejetih povzetkov s strani organizatorjev konference (http://emc2016.fr/en/ ).


29. september - 3. oktober 2014: Obisk delavnice AdSTEM 2014 v Piranu, kjer sta štipendista predstavila svoja posterja

Jitka Hreščak

Blaž Belec

 

Rezultati razpisa za štipendije za sofinanciranje udeležbe na delavnici »Quantitative STEM Imaging, EELS and EDX - AdSTEM 2014«.

Komisija za izbor štipendistov je na peti redni seji IO SDM dodelila štipendije dvema mladima raziskovalcema, članoma SDM, ki se bosta s svojimi znanstvenimi prispevki predstavila na delavnici »Quantitative STEM Imaging, EELS and EDX - AdSTEM 2014«. Višina individualne finančne pomoči znaša 250 EUR. Izbrana štipendista sta:

 1. Jitka Hreščak, Odsek za elektronsko keramiko, IJS
 2. Blaž Belec, Odsek za sintezo materialov, IJS

Poudariti velja, da je razpis za štipendije finančno podprlo podjetje FEI, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Izbranim štipendistkam v imenu društva čestitamo in jim želimo srečno pot na delavnico ter nadaljnjih uspehov na znanstvenem področju.


Slovensko društvo za mikroskopijo razpisuje štipendije za sofinanciranje udeležbe na delavnici »Quantitative STEM Imaging, EELS and EDX - AdSTEM 2014«.

Delavnica bo potekala od 29. septembra do 03. oktobra 2014 v Piranu (http://eventgrids.com/events/2014_adstem/). Delavnica je namenjena doktorskim študentom, podoktorskim sodelavcem kot tudi vsem raziskovalcem, ki pri svojem delu uporabljajo metode presevne elektronske mikroskopije.

Prednost za pridobitev štipendije imajo člani SDM, ki so v procesu doktorskega študija oziroma so zaključili doktorski študij v letu 2014. Višina individualne štipendije obsega delno kritje stroškov kotizacije. Število štipendij je omejeno.

Vloga za štipendijo mora vsebovati:
- podatke o prosilcu (ime, priimek, institucija, elektronski naslov, kratek CV)
- naslov posterja, ki ga boste prinesli s seboj.

Vlogo s prilogami oddajte do 12.9.2014 na naslov: dr. Kristina Žagar (tajnik SDM), Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Rezultati razpisa bodo objavljeni do 17. septembra 2014.


7.-13. september 2014: Obisk konference IMC 2014 v Pragi, kjer sta štipendistki predstavili svoja posterja

Vanja Jordan

Polona Mrak

 

 

 

 

Rezultati razpisa za štipendije za sofinanciranje udeležbe na konferenci, »18th International Microscopy Congress (IMC 2014) 2014«, v Pragi

Komisija za izbor štipendistov je na četrti redni seji IO SDM dodelila štipendije dvem mladim raziskovalkam, članicam SDM, ki se bosta s svojimi znanstvenimi prispevki predstavili na konferenci "18th International Microscopy Congress (IMC 2014) 2014". Višina individualne finančne pomoči znaša 250 EUR. Izbrani štipendistki sta:

 1. Polona Mrak, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, UL
 2. Vanja Jordan, Odsek za nanostrukturne materiale, IJS

Poudariti velja, da je razpis za štipendije finančno podprlo podjetje FEI, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Izbranim štipendistkam v imenu društva čestitamo in jim želimo srečno pot v Prago ter nadaljnjih uspehov na znanstvenem področju.


Slovensko društvo za mikroskopijo razpisuje štipendije za sofinanciranje udeležbe na konferenci, »18th International Microscopy Congress (IMC 2014) 2014«. Konferenca bo potekala v Pragi (Češka republika) v času od 7.-12. 09. 2014.

Prednost za pridobitev štipendije imajo člani SDM, ki so v procesu doktorskega študija oziroma so zaključili doktorski študij v letu 2014. Višina individualne štipendije obsega kritje stroškov kotizacije. Število štipendij je omejeno. Predpogoj za pridobitev štipendije je sprejet prispevek na konferenci.

Vloga za štipendijo mora vsebovati:- podatke o prosilcu (ime, priimek, institucija, elektronski naslov, kratek CV in naslov prispevka) in priložen povzetek prispevka.

Vlogo s prilogami oddajte do 5.3.2014 na naslov: dr. Kristina Žagar (tajnik SDM), Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Čas objave rezultatov razpisa za pridobitev štipendije je vezan na objavo rezultatov sprejetih povzetkov s strani organizatorjev konference »18th International Microscopy Congress (IMC) 2014« (http://www.imc2014.com/)


Dear EMS member,

Please find here the call for abstracts of the IMC 2014 conference to be held in Prague in September of this year. EMS is very pleased to support this international microscopy event and provides scholarships for early stage researchers to attend (for info follow the registration at IMC 2014 or visit www.eurmicsoc.org). Also several EMS related annual events such as the General Assembly will be organized at IMC 2014.

We are looking forward to seeing you in Prague.

Sincerely,

Nick Schryvers (EMS Secretary)

Roger Wepf (EMS President)


25.-30. avgust 2013: Obisk konference MC2013, kjer so štipendisti predstavili svoje posterje

Miloš Vittori

Tanja Višnjar

Jerica Mraz

Matej Hočevar

Rezultati razpisa

Komisija za izbor štipendistov je na drugi redni seji IO SDM dodelila štipendije štirim mladim raziskovalcem oziroma doktorjem, članom SDM, ki se bodo s svojimi znanstvenimi prispevki predstavili na konferenci "Microscopy Conference (MC) 2013". Višina individualne finančne pomoči znaša 250 EUR. Izbrani štipendisti so sledeči:

 1. Miloš Vittori, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, UL
 2. Jerica Mraz, Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, UL
 3. Tanja Višnjar, Inštitut za biologijo celice, Medicinska fakulteta, UL
 4. Matej Hočevar, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

Poudariti velja, da je razpis za štipendije finančno podprlo podjetje FEI, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Izbranim štipendistom v imenu društva čestitamo in jim želimo srečno pot v Regensburg ter nadaljnjih uspehov na znanstvenem področju.


European Microscopy Society (EMS) ponuja sponzorstvo za organizacijo dogodkov, povezanih z mikroskopijo. Kriteriji in navodila za prijavo so objavljeni na spletni strani združenja.

 

Novice

5. slovensko posvetovanje mikroskopistov

Slovensko društvo za mikroskopijo najavlja 5. slovensko posvetovanje mikroskopistov, ki bo potekalo 16. in 17. maja 2024 v hotelu Rogla na Rogli.

4. slovensko posvetovanje mikroskopistov

4. slovensko posvetovanje mikroskopistov prestavljeno na 12. in 13. maj 2022.

Izvršni odbor EMS

Prof. dr. Sašo Šturm, je bil izbran v izvršni odbor Evropskega združenja mikroskopistov (European Microscopy Society - EMS). Čestitamo!

EMC2020

EMC2020 v Københavnu, je prestavljen na leto 2024. Za več informacij kliknite na EMC2020.