O društvu

Slovensko društvo za mikroskopijo je samostojno in nepridobitno društvo s prostovoljnim članstvom, katerega cilj je spremljati in vzpodbujati raziskovanje ter izobraževanje na področju mikroskopije in mikroanalize v biološko-medicinskih vedah in pri raziskavah materialov.

 
 • Sedež društva:
  Inštitut za biologijo celice Medicinska fakulteta
  Laboratorij za elektronsko mikroskopijo
  Vrazov trg 2, Ljubljana
 • Registracijska številka v registru društev pri UE Ljubljana: 1351
 • Šifra dejavnosti: 94.120 - dejavnost strokovnih združenj
 • Matična številka: 5683734000
 • Številka računa: SI56 0206 0001 7272 925
 • Davčna številka: 11072377

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Naloge in pristojnisti očnega zbora so, da sprejema program dela, finančni načrt in zaključni račun, voli druge organe društva in odloča o vseh pomembenjših odločitvah v zvezi z delovanjem društva.

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sprejetih sklepih občnega zbora. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. V izvršnem odboru so člani društva, ki zastopajo važnejša področja mikroskopije.

Izvršni odbor deluje v sestavi:

Predsednik

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom in organizacijam doma in v tujini. Predsednica društva je dr. Kristina Žagar Soderžnik.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, ki mu je odgovoren za delo.
Nadzorni odbor sestavljajo:

 • Slavko Žižek
 • Jani Marušič
 • dr. Goran Dražič

Disciplinska komisija

Člani disciplinske komisije društva:

 • dr. Sašo Šturm
 • dr. Miran Čeh
 • dr. Rok Romih